میخواهم در e-bon استخدام شوم

ما فرصت‌های شغلی متفاوتی را برای افراد با انگیزه، با انرژی، بلند پرواز و با روحیه کار تیمی در نظر گرفته ایم. بدین منظور از بهترین و مستعد ترین افراد جهت پیوستن به تیم بزرگ e-bon دعوت به همکاری می نمائیم. جهت پیوستن به تیم ما فرم زیر را تکمیل نمایید.

استخدام در e-bon


استخدام در e-bon