درخواست بازگشت وجه

از e-bon آسوده خاطر خرید کنید !
اگر از خرید خود منصرف شدید تا ۲۴ ساعت فرصت دارید فرم ذیل را تکمیل کنید . پس از بررسی، خرید شما لغو و وجه شما حداکثر تا ۷۲ ساعت عودت داده خواهد شد .

درخواست بازگشت وجه