XPXPXPXP

باشگاه ورزشی انوش (بانوان)

توسط

  • ظرفیت مجموعه :150 نفر.
  • تمام دوره ها بصورت خصوصی برگزار میشود.
  • زیر نظر مستقیم دکتر علی حوصله ،دکترای فیزیولوژی عصب و عضله و کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و [...]

XPXPXPXP

باشگاه ورزشی انوش (آقایان)

توسط

  • ظرفیت مجموعه :150 نفر.
  • تمام دوره ها بصورت خصوصی برگزار میشود.
  • زیر نظر مستقیم دکتر علی حوصله ،دکترای فیزیولوژی عصب و عضله و کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و [...]

XPXPXPXP

کافی شاپ ویولندکوهسر

توسط

در بالاترین نقطه مشهد به تماشای شهر  بنشینید! کافی شاپ ویو لند کوهسر بامنویی کامل از چای و دمنوش و نوشیدنی های طبیعی.